WelKome op onze school!

Բարի Գալուստ Մեր Դպրոց


500

Բարձր գնահատված կրթարան

110

Ավելի քան 100 երեխա

6

5+ ՈՒսուցիչ

School timetable, Kortrijk

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ, Կորտրեյկ

1 դասարան

Առարկա

Շաբաթ

Կիրակի

Հայոց լեզու

12:00-14:00

12:00-13:00

Խոսք և հաղորդակցություն

13:00-14:00

Հայրենագիտություն

2 դասարան

Առարկա

Շաբաթ

Կիրակի

Հայոց լեզու


10:00-11:00

Հայրենագիտություն

11:00-12:00

Հայ գրականություն


3 դասարան

Առարկա

Շաբաթ

Կիրակի

Հայոց լեզու


11:00-12:00

Հայոց պատմություն

Հայ գրականություն

10:00-11:00

Խմբակներ

Առարկա

Շաբաթ

Կիրակի

Շախմատ

14:00-16:00


Գրական

Հայոց Լեզու

15:00-17:00

Պարարվեստ

Խումբ

Շաբաթ 

Կիրակի 

1


14:00-16:00

2


12:00-14:00

3

10:00-12:00

Նախակրթարան

Խումբ

Շաբաթ

Կիրակի

Ա

12:00-14:00

Բ


10:00-12:00

School timetable, Antwerpen

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ, Անտվերպեն

Պարարվեստ

Խումբ

Շաբաթ 

Կիրակի 

1

10:00-12:00


2

12:00-14:00


3


Նախակրթարան

Խումբ

Շաբաթ

Կիրակի

Ա

10:00-12:00

Բ

10:00-12:00


1 դասարան

Առարկա

Շաբաթ

Կիրակի

Հայոց լեզու

12:00-13:00

Խոսք և հաղորդակցություն

13:00-14:00


Հայրենագիտություն

Schoolstatistieken

75

Gelukkige kinderen

Երջանիկ երեխաներ

100

Dankbare beoordelingen

Շնորհակալ ակնարկներ

5

Locaties

Տեղանք

Cursussen

1

SEP

1

SEP

Kleuterklas:

Նախապատրաստական դասարան

Dansles : Պարի դասընթաց

1

SEP

1

SEP

Eerste leerjaar

 Առաջին դասարան

Groepen:

 Խմբակներ

Onze medewerkers

Մեր Անձնակազմը

Artak zhamharyan   

Տնօրեն

Arpine Javahiryan

Հայոց լեզու

Vergine Zhamharyan

Դաստիարակ

Satenik Safaryan

Հայ գրականություն

Gayane abrahamyan

Նախակրթարան

anjela  avakimyan

Պարուսույց

Varduhi Mkrtchyan

Հայ գրականություն

Aida Antonyan

Խոսք և հաղորդակցություն

Iskuhi Arakelyan

Հայոց պատմություն

Mariana Gabrielyan

Նախակրթարան

Geplande Evenementen

Գալիք իրադարձությունները

053

24

DEC

IMG_1455

24

DEC

Այբենարանի և Նոր Տարվա Հանդես


Locatie.  

Dec 24             18:00 - 20:30

Վերջին Զանգի Հանդես


Locatie.  

Dec 24             18:00 - 20:30