Inschrijven

Vul de tabel in voor registratie.

Գրանցման համար խնդրում ենք լրացնել  աղյուսակը:

1

Kleuterklas:

Նախակրթարան

2

  Eerste leerjaar      

Առաջին դասարան

4

Groepen:

 Խմբակներ

3

Dansles :

Պարի դասըթաց

5

Taalcursus

oost- en west-Armeens:

Հայոց Լեզվի Դասընթաց 

/Արևելահայերեն եվ Արեւմտահայերէն/

 
 
Kortrijk : Կորտրեյկ
Antwerpen : Անտվերպեն
 
Kleuterklas: Նախակրթարան
Eerste leerjaar: Առաջին դասարան /Արևելահայերեն/
Dansles : Պարարվեստի դասարան
Taalcursus West-Armeens: Հայոց Լեզվի Դասընթաց /Արեւմտահայերէն/
Taalcursus Oost-Armeens: Հայոց Լեզվի Դասընթաց /Արևելահայերեն/