Inschrijven

Inschrijven

Vul de tabel in voor registratie.

Գրանցման համար խնդրում ենք լրացնել  աղյուսակը:

1

Kleuterklas:

Նախակրթարան

2

  Eerste leerjaar      

Առաջին դասարան

4

Groepen:

 Խմբակներ

3

Dansles :

Պարի դասըթաց

5

Taalcursus Armeens:

Հայոց Լեզվի Դասընթաց

 
 
 
Kortrijk : Կորտրեյկ
Antwerpen : Անտվերպեն (Պարի դասընթացի համար)